Choose Skin
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

นักเรียน นักศึกษา เข้าระบบพิมพ์

เข้าสู่ระบบ

ชำระเงินภายในวัน เวลา ที่กำหนด หากมีปัญหา ติดต่องานทะเบียน

อ่าน ขั้นตอนการลงทะเบียน
อ่าน กำหนการลงทะเบียน

ขั้นตอนการพิมพ์บัตรลงทะเบียน

1. เข้าสู่ระบบ
2. ป้อนรหัสผู้ใช้ = รหัสประจำตัวนักศึกษา 10 หลัก
   รหัสผ่าน = เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. กดปุ่มเข้าสู่ระบบ
4. พิมพ์ใบชำระเงินผ่านธนาคาร และบัตรลงทะเบียน
5. ออกจากระบบ