พิมพ์ใบชำระเงินผ่านธนาคาร วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

นักเรียน นักศึกษา เข้าระบบพิมพ์

ขั้นตอนการพิมพ์บัตรลงทะเบียน

1. เข้าสู่ระบบ
2. ป้อนรหัสผู้ใช้ = รหัสประจำตัวนักศึกษา 10 หลัก
   รหัสผ่าน = เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. กดปุ่มเข้าสู่ระบบ
4. พิมพ์ใบชำระเงินผ่านธนาคาร และบัตรลงทะเบียน
5. ออกจากระบบ