ประวัติการแข่งขันกีฬาสีอาชีวะเกมส์ภาคใต้

ประวัติการแข่งขันกีฬาสีอาชีวะเกมส์ภาคใต้
พ.ศ. 2529 จัดการแข่งขัน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกใช้ชื่อ การแข่งขันว่า “กีฬาวิทยาลัยสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิคและกองวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 1” ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในนามวิทยาลัยต่าง ๆ ตามสังกัด
พ.ศ. 2531 จัดการแข่งขัน ณ จังหวัดตรัง ซึ่งการแข่งขัน “กีฬาวิทยาลัยสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค และกองวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 2” จัดการแข่งขันในรูปแบบเดียวกับครั้งที่ 1
กีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ ครั้งที่ 15

จัดการแข่งขัน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จัดการแข่งขัน 10 ชนิดกีฬา ณ สนามแข่งขันต่าง ๆ ดังนี้ กรีฑา จัด ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฟุตบอล จัด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี, สนามค่ายวิภาวดีรังสิต, สนามโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ฟุตซอล จัด ณ โรงยิมสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น จัด ณ โรงยิมมวยสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี วอลเลย์บอล จัด ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) บาสเก็ตบอล จัด ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม เซปักตะกร้อ จัด ณ โรงเรียนเทศบาล 1 เปตอง จัด ณ สนามกีฬากลางจังหวัด สุราษฎร์ธานี หมากล้อม จัด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ณ จังหวัดพิษณุโลก
กีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ ครั้งที่ 14

จัดการแข่งขัน ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 24 – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จัดการแข่งขัน 10 ชนิดกีฬา ณ สนามแข่งขันต่าง ๆ ดังนี้ กรีฑา วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ฟุตซอล จัด ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ฟุตซอล เปตอง จัด ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น หมากล้อม จัด ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง เซปักตะกร้อ จัด ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ และฟุตบอล จัด ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคตรังและสนามกีฬาทุ่งแจ้ง
กีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ ครั้งที่ 13
จัดการแข่งขัน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 13 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จัดการแข่งขัน 10 ชนิดกีฬา ณ สนามแข่งขันต่าง ๆ ดังนี้ ฟุตบอล วอลเลย์บอล กรีฑา มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น จัด ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฟุตซอล หมากล้อม ฟุตบอล จัด ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เซปักตะกร้อ จัด ณ โรงเรียนนศรีธรรมราชศึกษา และบาสเกตบอล จัด ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
กีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ ครั้งที่ 12

จัดการแข่งขัน ณ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 28 กรกฎคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จัดการแข่งขัน 10 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และหมากล้อม คัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
กีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ ครั้งที่ 11

จัดการแข่งขัน ณ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จัดการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และหมากล้อม คัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 20 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556
กีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ ครั้งที่ 10

จัดการแข่งขัน ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 7 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 จัดการแข่งขัน 12 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล แบดมินตัน เปตอง บาสเกตบอล ฟุตซอล มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น วอลเลย์บอล และหมากล้อม คัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 17 มกราคม พ.ศ. 2554
กีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ ครั้งที่ 9
จัดการแข่งขัน ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 24 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552 สัตว์นำโชค “นกน้ำยั่งยืน” จัดการแข่งขัน 13 ชนิดกีฬา โดยเพิ่มจักรยานเสือภูเขา และเปตอง (รักบี้ฟุตบอล ไม่จัดการแข่งขัน) เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552 “มากน้ำใจ ล้นไมตรี” มีหอยมุกอันดามัน เป็นสัตว์นำโชค จัดการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา กอล์ฟ เซปักตะกล้อ บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น รักบี้ฟุตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด แฮนด์บอล จักรยานเสือภูเขา และเปตอง
กีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ ครั้งที่ 8
จัดการแข่งขัน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม พ.ศ. 2551 “กีฬาคนพันธุ์ R อาชีวะเกมส์ภาคใต้ ครั้งที่ 8” สัตว์นำโชค คือ นกกินปลีหางยางเขียวพันธุ์ใต้ พบบริเวณเขาหลวง ถือเป็นนกประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขัน 12 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา กอล์ฟ เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น รักบี้ฟุตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด และแฮนด์บอล (ไม่จัดการแข่งขัน) เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนร่วม การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
กีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ ครั้งที่ 7
จัดการแข่งขัน ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 24 – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 “ นกน้ำเกมส์” ไม่มีการจัดการ แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ
กีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ ครั้งที่ 6
จัดการแข่งขัน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 “เมืองคอนเกมส์” ไม่มีการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ
กีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ ครั้งที่ 5
จัดการแข่งขัน ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ชื่อการแข่งขัน “ตรังเกมส์” ไม่มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ
กีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ ครั้งที่ 4
จัดการแข่งขัน ณ จังหวัดยะลา ปี พ.ศ. 2539 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 17 – 23 มกราคม พ.ศ. 2540 จัดให้ มีการแข่งขัน 12 ชนิดกีฬา โดยเพิ่มชนิดกีฬา ว่ายน้ำ และยกน้ำหนัก
กีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ ครั้งที่ 3
จัดการแข่งขัน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2538 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 20 – 26 มกราคม พ.ศ. 2539 จัดการแข่งขัน 10 ชนิดกีฬาเหมือนกับ 2 ครั้งที่ผ่านมา
กีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ ครั้งที่ 2
จัดการแข่งขัน ณ จังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ. 2537 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 จัดการแข่งขัน 10 ชนิดกีฬา เหมือนกับครั้งที่ 1
กีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ ครั้งที่ 1
จัดการแข่งขัน ณ จังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2536 จัดการแข่งขันในรูปแบบตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2536 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย) กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี กรมอาชีวศึกษา โดยจัดการแข่งขัน 10 ขนิด กีฬา คือ กรีฑา เซปักตะกร้อ บาสเกตบอล แบดมินตัน ฟุตบอล มวยสากลสมัครเล่น วอลเลย์บอล เทนนิส เทเบิลเทนนิส และวอลเลย์บอลชายหาด

สรุปเหรียญการแข่งขัน

คลิก
ทีม ดูผล/เกียรติบัตร
ทอง เงิน ทองแดง รวม
18 11 23 52
17 20 16 53
13 10 10 33
10 5 6 21
9 11 8 28
9 6 7 22
5 5 11 21
4 5 14 23
4 5 5 14
2 8 5 15
2 6 4 12
0 0 5 5
0 0 2 2
0 0 1 1
รวม 93 92 117 302
เพิ่มเติม
14 รายการ