ข้อมูลสนามแข่งขัน

ลำดับที่
ภาพสนามแข่งขัน
สนามแข่งขัน
ที่อยู่ แผนที่เดินทาง
1
สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูแผนที่
2
สนามโรงเรียนเทศบาล 1
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูแผนที่
3
โรงเรียนเทศบาล 5
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูแผนที่
4
สนามกีฬาค่ายวิภาวดี
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูแผนที่
5
สนามโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
0 ดูแผนที่
6
โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0 ดูแผนที่
7
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
0 ดูแผนที่
8
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
0 ดูแผนที่
9
เวทีมวยชั่วคราว วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
0 ดูแผนที่
9 รายการ
1

สรุปเหรียญการแข่งขัน

คลิก
ทีม ดูผล/เกียรติบัตร
ทอง เงิน ทองแดง รวม
18 11 23 52
17 20 16 53
13 10 10 33
10 5 6 21
9 11 8 28
9 6 7 22
5 5 11 21
4 5 14 23
4 5 5 14
2 8 5 15
2 6 4 12
0 0 5 5
0 0 2 2
0 0 1 1
รวม 93 92 117 302
เพิ่มเติม
14 รายการ