ข้อมูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สัญลักษณ์ ตราประจำจังหวัด
พระบรมธาตุไชยา
ซึ่งมีศิลปะแบบศรีวิชัย ตั้งอยู่ ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร โดยสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ใช้อักษรย่อว่า “สฎ”
ต้นไม้ประจำจังหวัด ต้นเคี่ยม
ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกบัวผุด
ธงประจำจังหวัด แถบบนสีแสด แถบล่างสีเหลือง และมีตราประจำจังหวัด (รูปเจดีย์พระบรมธาตุไชยา กลางผืนธง)
สัตว์น้ำประจำจังหวัด ปลาตะพัดเขียว

สรุปเหรียญการแข่งขัน

คลิก
ทีม ดูผล/เกียรติบัตร
ทอง เงิน ทองแดง รวม
18 11 23 52
17 20 16 53
13 10 10 33
10 5 6 21
9 11 8 28
9 6 7 22
5 5 11 21
4 5 14 23
4 5 5 14
2 8 5 15
2 6 4 12
0 0 5 5
0 0 2 2
0 0 1 1
รวม 93 92 117 302
เพิ่มเติม
14 รายการ